Prywatny samochód w firmieCzęsto zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, używające w tym celu prywatnego samochodu wprowadzają go do ewidencji Środków Trwałych.

Transakcja daje możliwość rozpoznania kosztów amortyzacji i w zasadzie bez dodatkowych ewidencji można ujmować w kosztach eksploatację, służącą wykonywaniu działalności, to dość korzystne rozwiązanie ale należy też pamiętać iż odpłatne zbycie tego samochodu będzie się wiązało z rozpoznaniem przychodu z działalności gospodarczej nawet w okresie 6 lat po zakończeniu działalności.

prywatny samochód w firmie