Zakładając lub prowadząc kilka lat biznes, niektórzy właściciele zastanawiają się nad optymalizacją zobowiązań podatkowych. Ciekawie przedstawia się podatek liniowy. W artykule zostaną omówione konsekwencje jego wyboru.

Kto ma w ogóle prawo do podatku liniowego?

Przedsiębiorcy dzielą się na dwie grupy. Na tych wykorzystujących w działalności gospodarczej księgowość uproszczoną oraz tych z księgowością pełną. Aby zrozumieć ideę podatku liniowego trzeba odnieść się najpierw do uproszczonych form ewidencji księgowej. To kolejno ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy wchodzi w zakres uproszczonych form księgowości

Podatek liniowy występuje tylko podczas wykorzystywania podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w skrócie KPIR. Zgodnie z systemem rozliczeń podatkowych KPIR umożliwia wybór dwóch form opodatkowania ostatecznych przychodów z prowadzonego przedsięwzięcia biznesowego.

To odpowiednio:

  • podatek liniowy,
  • zasady ogólne.

Zasady ogólne ze względu na specyfikę artykułu pominiemy na rzecz scharakteryzowania podatku liniowego.

Podstawowa charakterystyka podatku liniowego

Podatek liniowy ma wysokość dziewiętnastu procent i co ważne wartość owa zostaje nadana odgórnie, niezależnie od osiąganego dochodu. Podatek liniowy umożliwia klasyczne odliczenia, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, straty z ubiegłych lat prowadzenia biznesu, Fundusz Pracy.

Krytyczne wiadomości do zapamiętania

podatku liniowym przedsiębiorca nie ma do dyspozycji interesujących ulg, ani niestety wspólnych rozliczeń z małżonkiem. Zgodnie z ustaleniami podatek liniowy znosi automatycznie kwotę wolną od podatku, zatem w gruncie rzeczy jest nieopłacalny dla biznesmenów z niewielkimi dochodami. Opłaca się dopiero po przekroczeniu bariery 85 tysięcy złotych dochodu i więcej. Chętnie wykorzystują podatek liniowy spółki cywilne, bo daje maksymalną prostotę i szansę efektywnego prognozowania wyników finansowych działalności gospodarczej, co ma spore znaczenie podczas nawiązywania współpracy z nowymi wspólnikami.

podatek liniowy

Podatek to nie kula u nogi

Wybór formy opodatkowania nie jest trwały. Każda firma ma szansę zmiany, dopiero po rozpoczęciu kolejnego roku podatkowego. Odpowiednie wnioski składa się do dwudziestego stycznia.

Na zakończenie

Krótko mówiąc podatek liniowy to opcja dla bogatych działalności gospodarczych pragnących uprościć koszty związane z rozliczeniami. Najlepiej jednak optymalizacją opodatkowania zajmie się biuro rachunkowe w formacie stacjonarnym lub wirtualnym.

podatek liniowy