uzyskania przychoduWśród wielu różnych wykonywanych zawodów na świecie, coraz liczniejszą grupę stanowią zawody twórcze, polegające przede wszystkim na tworzeniu nowych i autorskich dzieł. Nie od dzisiaj do tej grupy swobodnie zaliczyć można wszystkich twórców kultury, a więc kompozytorów muzyki, tekściarzy i poetów czy eseistów, wykładowców akademickich lub inżynierów, aktorów i wszystkich innych związanych z branżą filmową. Ogólnie mowa tutaj o wszystkich tych zawodach, które jako wspólną cechę wykazują autorskie działanie, kreatywne tworzenie. Ponieważ jest to najwyższa forma działalności, jaką może poszczycić się współczesny człowiek, w większości krajów, w tym także w Polsce, istnieją najróżniejsze ulgi podatkowe mające na celu zmniejszyć wydatki takiego samodzielnie tworzącego podmiotu w przestrzeni gospodarczej. Jest to bardzo ważne właśnie dlatego, aby wspierać wszelką twórczą działalność, gdyż to ona przeważnie prowadzi do pojawiania się nowych konkurencyjnych usług, technologii czy towarów a przede wszystkim – dzieł sztuki i kultury. To, co wykonuje się jednak czasami w ramach własnej pracy twórczej – jak np. komponowanie utworów reklamowych czy sloganów marketingowych, kiedy indziej wykonuje się w ramach konkretnej umowy o pracę świadczonej na rzecz swojego pracodawcy. W czasie ewidencjonowanym i przeznaczonym na wykonywanie swoich zadań wynikających z etatu w firmie, podmiotowi nie przysługują niestety te same przywileje podatkowe, które są dla niego dostępne w sytuacji tworzenia na potrzeby kompletnie odrębnej umowy.

Stworzenie drugiej umowy

Dla pracowników, którzy zaczynają na rzecz przedsiębiorstwa świadczyć takie usługi jak komponowanie czy projektowanie, które są czynnościami całkowicie autorskimi, niezbędne staje się więc w ujęciu prawnym przygotowanie kompletnie nowego kontraktu, na mocy którego uregulowane zostaną dokładnie informacje na temat tego, w jakim czasie i w jakiej formie pracownik wykonuje na rzecz pracodawcy konkretne czynności. Szalenie istotne w tym punkcie jest dokładne zadbanie o to, aby pracodawca w możliwie jak najdokładniejszym zakresie opisał szczegóły związane ze świadczeniem takich usług przez pracownika – od instrukcji stanowiskowej po sposób ewidencjonowania postępów i czasu pracy. Warto także zwrócić uwagę na często zapominany fakt, że wszystko co w okresie tak świadczonej pracy wykona pracownik na rzecz swojej firmy, powinno być także odpowiednio zabezpieczone pod kątem własności intelektualnej oraz praw autorskich. Wszystko, co powstanie w procesie twórczej pracy takich ludzi jest bowiem zgodnie z regulacjami ustawy o prawie autorskim objęte takimi przywilejami, jak wszystkie inne autorskie utwory. W związku z tym pracodawca powinien zadbać wyjątkowo starannie o to, aby drugi kontrakt podpisany z pracownikiem na tego typu usługi wyraźnie regulował formę i sposób przekazania każdorazowo praw autorskich do powstałych utworów czy dóbr na rzecz pracodawcy. To bardzo istotne nie tylko w tych zawodach, które kojarzą się z pisaniem utworów i ich następną bardzo policzalną dystrybucją, gdyż dzisiaj coraz więcej zawodów stara się o to, by móc odliczyć 50% kosztów uzyskanych dochodów z własnej pracy twórczej.

Odliczanie w różnych zawodach

Istnieje wiele zawodów, które są w stanie bardzo skutecznie udowodnić swój twórczy charakter i ich wyraźną inklinację do tworzenia autorskich projektów – nawet jeśli nie da się ich przeczytać jak książkę, czy wysłuchać jak płytę audio. Oczywiście organy podatkowe i urzędy starają się ograniczać tę samowolę, ponieważ możliwość odliczenia aż 50% z kosztów uzyskania przychodu z tytułu pracy twórczej, to bardzo łakomy kąsek. Szczególnie ci, którzy zarabiają w mediach popularnych setki tysięcy złotych za prowadzenie różnych programów, chętnie korzystają z takiej furtki oszczędzania kolosalnej kwoty, którą w innym wypadku musieliby oddać państwu. Pojawiają się jednak na współczesnym rynku pracy wciąż nowe specjalizacje jak chociażby programowanie czy testowanie aplikacji sieciowych, webdeweloping albo kognitywistyka. Tego typu zawody w dużym stopniu wiążą się z koniecznością samodzielnego tworzenia pewnych skryptów czy produktów od podstaw i w związku z tym, przy zadbaniu przez pracodawcę o spełnienie wymogów formalnych, możliwe jest zatrudnianie takich pracowników na kontraktach umożliwiających dokonanie takiego 50-procentowego odliczenia.

50% koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia twórcy, Warunki podatkowe dla twórców