VAT od paliwaDoczekaliśmy się! Z dniem 1 lipca wchodzi w życie oczekiwana przez użytkowników samochodów osobowych zmiana w zakresie odliczenia 50% VAT-u od zakupu paliwa. Od tej pory oprócz wydatków eksploatacyjnych ujmowanych w rejestrach VAT, tak samo będzie można postąpić w przypadku paliw wykorzystywanych do ich napędów. Po kolei przeczytaj i dowiedz się, czy będziesz mógł skorzystać z tego prawa.

Jak było do tej pory?
Przypomnijmy pokrótce, co zmieniło się 1 kwietnia 2014 r. Przede wszystkich zadecydowano, że o odliczeniu VAT-u związanego z wydatkami dotyczącymi użytkowanego pojazdu samochodowego będzie decydował sposób jego użytkowania. I tak, jeżeli samochód będzie służyć tylko działalności gospodarczej, wówczas odliczysz 100 % VAT-u od wszelkich wydatków, którego będą one dotyczyć. Ale nie jest tak całkiem kolorowo, gdyż muszą być spełnione pewne dodatkowe warunki. Po pierwsze musimy udowodnić, że pojazd nie był wykorzystywany do celów innych niż firmowe oraz musi mieć odpowiednie cechy konstrukcyjne, potwierdzone badaniami przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.

Niektóre pojazdy już z założenia spełniają te warunki i należą do tak zwanych pojazdów specjalnych jak np. koparka czy podnośnik. Inne pojazdy muszą natomiast posiadać specjalne zaświadczenie VAT-1 dla pojazdów należących do podrodzaju van (tzw. wielozadaniowe) i mających jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą albo trwałą przegrodą bądź otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków lub też zaświadczeniem VAT-2 w przypadku pojazdów o nadwoziu przeznaczonym do przewozu ładunków będącym oddzielnym elementem pojazdu. Natomiast, by odliczyć pełen VAT od wydatków dotyczących samochodów poniżej 3,5 tony, które będą wykorzystywane do celów firmowych, należy spełnić dodatkowe warunki. Musimy zgłosić je do urzędu na druku VAT-26 oraz prowadzić ewidencję jego przebiegu.

Gdy pojazd będzie użytkowany także do celów prywatnych, czyli tzw. mieszanych, możesz odliczyć tylko 50% VAT-u od wydatków eksploatacyjnych, ale za to nie trzeba prowadzić, żadnych dodatkowych ewidencji. Można więc odliczyć VAT od zakupu m.in. części, przeglądu, czy też myjni, ale nie paliwa.

Co się zmieni ?
1 lipca 2015 r. przynosi zmianę w przepisach dla posiadaczy samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 : o ile dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg.
  • 2 : jeśli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg.
  • lub więcej : kiedy dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Od tego momentu odliczenia obejmą także wydatki związane z zakupem paliw służących do ich napędu.

I na koniec jeszcze…
Czy samochód wykorzystywany w działalności mieszanej należy usunąć z ewidencji środków trwałych, czy też nie? W ostatnim czasie pojawiła się wypowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – dotycząca interpelacji nr 27342 posła Artura Ostrowskiego w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą używanie samochodu do celów osobistych nie wyklucza rozliczania go w kosztach uzyskania przychodu. Przepisy bowiem nie wymagają, by dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, aby można go było zaliczyć do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Należy jednak podkreślić, że odpowiedź ministra na interpelację poselską nie jest formalnie wiążącą dla urzędów skarbowych. Dlatego przy bieżącym rozliczeniu wydatków, zwłaszcza przy zakupie paliwa, pamiętajmy o generalnej zasadzie, że wydatki na pojazd są podatkowym kosztem tylko wówczas, gdy mają w przeważającej części związek z działalnością gospodarczą.

Odliczaj 50% VAT od paliwa, vat od paliwa