Odliczaj 50% VAT od paliwa!

Doczekaliśmy się! Z dniem 1 lipca wchodzi w życie oczekiwana przez użytkowników samochodów osobowych zmiana w zakresie odliczenia 50% VAT-u od zakupu paliwa. Od tej pory oprócz wydatków eksploatacyjnych ujmowanych w rejestrach...