miejsce prowadzenia działalnościPolskie prawo jest jednym z najbardziej zagmatwanych w Europie. Co roku powstaje setki nowych przepisów, lub też nowelizowane są inne. Ten gąszcz aktów prawa sprawia, że często sami urzędnicy mają problem z odnalezieniem właściwej interpretacji prawa w stosunku do danej sytuacji. Dziś opiszę jeden z takich przypadków.

Miejsce prowadzenia działalności

Dotyczy on sytuacji w której to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadzi ją w lokalu w innej miejscowości, która to podlega pod inny Urząd Skarbowy, jak ta w której jest zameldowany przedsiębiorca. W tej sytuacji właściciel firmy powinien odprowadzać podatek dochodowy do Urzędu w którym jest zamieszkały. Nic nie byłoby w tym dziwnego gdyby nie fakt, że miejsce prowadzonej działalności podlega pod inny Urząd Skarbowy, do którego to podatnik składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R . W zgłoszeniu tym nie ma rozgraniczenia pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. W zgłoszeniu do CEIDG przedsiębiorca również wpisał swój adres zamieszkania, który de facto nie jest miejscem prowadzenia działalności. W związku z tym dochodzimy do sytuacji w której to przedsiębiorca nie może otrzymywać faktur od innych podmiotów, gdyż adres prowadzonej przez niego działalności jest nieprawidłowy.

Przedsiębiorcy do dnia dzisiejszego stoją na stanowisku, że gdy miejsce prowadzenia działalności jest inne niż miejsce zamieszkania to na fakturze należy podać adres miejsca prowadzenia działalności.

Aby rozstrzygnąć wszelkie niejasności w tej materii do całości sprawy dołączył sam Minister Finansów. W swojej interpretacji stwierdził, że prawo krajowe nie precyzuje powyższej sytuacji w sposób jasny i klarowny. Wskazał on natomiast na inną wykładnię przepisów, która mówi, że adres podatnika wskazany na fakturze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Dodatkowego smaczku całej sprawie dodaje fakt, że dane podane na fakturze muszą być zgodne z danymi zawartymi w zgłoszeniu VAT-R, a w nim to adres prowadzonej działalności to adres zamieszkania. Po przeanalizowaniu całej sprawy stwierdzono, ze adres na fakturze nie musi być zgodny z faktycznym adresem prowadzonej działalności. Podstawą jednak do zatwierdzenia faktur jest podanie właściwego numeru NIP przedsiębiorcy. Niewłaściwe podanie adresu jest jedynie wada techniczną, która nie wpływa na rzeczywisty stan rzeczy. Najważniejszym jest to, aby faktury zakupu potwierdzały faktyczny stan rzeczy. Co prawda, taka faktura nie spełnia wymogów formalnych, lecz w żaden sposób nie wpływa ona na sposób rozliczenia w zakresie podatku VAT.

Jak widać Polskie prawo chadza własnymi ścieżkami, a sama jego interpretacja może w rękach urzędników stać się niebezpiecznym narzędziem. Zamiast naprawić ewidentny błąd systemu poprzez zmianę treści formularza poprzez dodanie miejsca prowadzenia działalności, próbują oni dokonać pokrętnej interpretacji, która ich zdaniem załatwia całą sprawę. Profesjonalizm i fachowość polskich urzędników, są naprawdę godne pochwały.

Miejsce prowadzenia działalności, Miejsce prowadzenia działalności a miejsce zamieszkania na fakturach podatnika