Zaległości podatkowe

Niezapłaconych podatków człowiek się boi, ale dodatkowymi odsetkami za zwłokę jest już przerażony. Zaległości podatkowe podlegają normalnie naliczaniu odsetek już od pierwszego dnia wystąpienia opóźnienia. Warto nadmienić, że to podatnik oblicza i opłaca odsetki, dodając je do zobowiązania podstawowego. Odsetki to nie wszystko. Spóźnialskim grozi w szczególnych przypadkach mandat, a także odpowiedzialność przed wymiarem sprawiedliwości. W artykule kilka technik walki o minimalizację kosztów zwłoki w zapłacie podatku. Wskazujemy także główne akty prawne zwiększające szansę podatnika na wyplątanie się z kłopotów finansowych.

Co o umorzeniu odsetek mówi ordynacja podatkowa?

“Artykuł 54- Ordynacji podatkowej” podaje kilka sytuacji, gdy zachodzi wyłączenie konieczności naliczania odsetek za zwłokę.

I. Dla przykładu nie zapłacisz odsetek, jeżeli ich kwota nie jest wyższa od trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez organ pocztowy w celu nadania do ciebie listu poleconego (w granicach siedmiu złotych).

II. Jeżeli urzędnicy po dwóch latach od złożenia deklaracji podatkowej nie wykryją w niej błędu, zapewniają ci spokój z zapłatą zobowiązań, bo te automatycznie znikają.

III. Często bywa tak, że sam urząd skarbowy przedłuża niektóre procedury, popełnia gafy i działa na niekorzyść płatnika. Jeżeli czekasz na decyzję dłużej niż trzy miesiące, do momentu uzyskania dokumentacji odsetek nie płacisz.

IV. Odsetki wstrzymuje także odwołanie złożone przez podatnika. Dopóki organ odwoławczy nie dostanie pełnych akt sprawy nie martwisz się dodatkowymi kosztami. Nie chcemy przepisywać całej ordynacji, dlatego uświadom sobie, że podano w niej konkretne warunki sprzyjające dłużnikom fiskusa.

Umorzenie i przedawnienie

Zaległości podatkowe nie będą takie straszne, kiedy złożysz wniosek o umorzenie odsetek. Wystarczy udowodnić organom podatkowym szczególne okoliczności winy. Fiskus często dokonuje umorzenia całości zaległości podatkowej, a to eliminuje konieczność ponoszenia kosztów odsetek. Bardzo zapominalscy mogą czekać na całkowite przedawnienie spraw podatkowych. To zajmuje dokładnie pięć lat. Niestety w przypadku starań o umorzenie występuje wiele kontroli odgórnych, analiza dochodu oraz prawdomówności. Wynik postępowania też jest umowny. Nawet szczególna sytuacja nie gwarantuje sukcesu.

Szybka korekta to mniejsze odsetki

Obniżone odsetki za zaległości podatkowe płacą ludzie błyskawicznie wpłacający wyrównanie po dokonaniu korekty. Z takiej opcji skorzystają podatnicy w przeciągu siedmiu dni od wprowadzenia korekty i poinformowania o niej urzędu skarbowego.

Sięgnij po rzetelną wiedzę w razie wystąpienia problemów

Zapoznaj się z kluczowymi aktami prawnymi w ramach poszerzenia wiedzy, a mianowicie z “rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach oraz ordynacją podatkową.”

Na zakończenie

Zaległości podatkowe i odsetki to raczej niemiła konsekwencja zaniedbań w relacjach podatnik-urząd skarbowy. Z tego względu sprawy opóźnień należy załatwiać szybko, a w razie kryzysu sięgnąć po omówione w artykule rozwiązania.

zaległości podatkowe