Sprzedaż przedmiotów na Allegro jeśli dotyczy wyłącznie prywatnych przedmiotów, których byliśmy w posiadaniu przez pond pół roku – mające status używanych nie rodzi konsekwencji podatkowych. Natomiast w sytuacji kiedy nabywamy przedmioty w celu ich odsprzedaży z zyskiem pojawią się niewątpliwie sprzedaż mająca znamiona działalności gospodarczej co rodzi odpowiednie skutki podatkowe.

Sprzedaż na ALLEGRO a obowiazek podatkowy