Samochód z kratką a pomoc de minimis

Samochód z kratką na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z amortyzacji de minimis skorzystać mogą mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym. Jeśli przedmiotem amortyzacji będą...