Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

Jeśli osoba prowadza pozarolniczą działalności gospodarczą będzie wykonywała inne nie związane z działalnością czynności na podstawie umowy zlecenia, nastąpi zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego. Osoba wykonująca pracę na podstawie...