Rejestracja firmy w CEIDG

Od 1 lipca 2011 kolejny raz zmieniły się zasady rejestracji działalności gospodarczych, dokonywania wszelkich zmian, aktualizacji. Obecnie osoba, która zamierza otworzyć działalność gospodarczą może dokonać rejestracji przez internet. Uruchomiona...